Helsingin yksityiset päiväkodit HYPRY ry

Hyvä helsinkiläinen yksityisen varhaiskasvatuksen tuottaja,

Tarve yhteisten asioiden pohtimiseen ja niihin vaikuttamiseen on ollut yhdistyksemme päätehtävä viime vuosina. Olemme toimineet pienten yksityisten palveluntuottajien ja kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan välillä "äänitorvena". Koemme, että olemme työssämme onnistuneet!

Ja kehitettävää riittää vieläkin, sillä Suomessa alle kouluikäistä lapsista noin 70 prosenttia on organisoidun varhaiskasvatuksen piirissä. Vastaava luku on Ruotsissa 85 prosenttia ja Norjassa yli 90 prosenttia. Helsingissä on noin 40 000 varhaiskasvatusikäistä lasta, joista kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa on yli 60 prosenttia ja yksityisessä vain noin kymmenen prosenttia. Espoossa yksityistä varhaiskasvatuspalveluita käyttää lähes 20 prosenttia, mihin yhtenä syynä on noin sata euroa kuukaudessa korkeampi yksityisen hoidon tuki (kuntalisä).
 
Yksityisen hoidon tuen järjestelmä on tullut asiakkaiden, palveluntuottajien ja viranomaisten kannalta yhä työläämmäksi, vaikeaselkoisemmaksi ja enemmän henkilöstön voimavaroja sitovaksi. Tästä syystä Helsingin yksityiset päiväkodit HYPRY ry esittää, että Helsingin kaupungin tulisi ottaa palveluseteli käyttöön varhaiskasvatuspalveluissa.

LIITY JÄSENEKSI!

Voit liittyä jäseneksemme lähettämällä hakemuksen täältä

Jäsenmaksu on vain 1€/hoitopaikka vuodessa!

 

Powered by Aava 3